Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Grodzisko Dolne jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=408766


Informacje do dnia 31.12.2015r.

Zawiadomienie o zebranym materiale do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 128 w miejscowości Grodzisko Dolne i dz. ewid. nr 3329 w miejscowości Grodzisko Górne wraz z budową oświetlenia w pasie drogowym?


  • Data aktualizacji: 2024-05-22 07:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 986 456