Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Grodzisko Dolne jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=408766


Informacje do dnia 31.12.2015r.

Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271R relacji Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie, od skrzyżowania z drogą Nr 1259R do skrzyżowania z drogą Nr 1273R".


  • Data aktualizacji: 2024-05-22 07:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 986 350