Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-07-21 03:45:53

Strategie i programy

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Zarządzenie Nr 56/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie konsutlacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grodzisko Dolne na lata 2021-2030