Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-06-21 21:43:02

Ochrona środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Grodzisko Dolne jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=408766


Informacje do dnia 31.12.2015r.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 128 w miejscowości Grodzisko Dolne i dz. ewid. nr 3329 w miejscowości Grodzisko Górne wraz z budową oświetlenia w pasie drogowym"

Autor: Ochrona Środowiska
Data wytworzenia informacji: 2022-10-27
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2022-11-03
Wyświetl historię zmian