Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-06-21 21:31:05

Ochrona środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Grodzisko Dolne jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=408766


Informacje do dnia 31.12.2015r.

Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1273R Grodzisko Nowe - Chodaczów, na odcinku od km 0+002,60 do km 1+847,30 (Część I) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie, w km 2+060 - 3+059, w m. Grodzisko Nowe (Część II)"

Autor: Ochrona Środowiska
Data wytworzenia informacji: 2021-04-29
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2021-05-05
Wyświetl historię zmian