Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-07-21 02:39:03

Biuro Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Grodzisko Dolne

Urząd Gminy Grodzisko Dolne

37-306 Grodzisko Dolne 125a

Pokój nr 11, tel. 17 242 82 65 wew. 211

Osoba prowadząca Biuro Rady - Barbara Majkut

W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w każdy czwartek w godzinach: 15:30 - 16:30 w biurze Rady Gminy.

Zadania Biura Rady Gminy obejmują m. in.:

Autor: Janina Rydzik
Data wytworzenia informacji: 2016-01-11
Opublikowała: Anna Joniec
Data publikacji: 2016-01-11
Wyświetl historię zmian