Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-07-22 10:35:43

Budżet

Informacje do dnia 31.12.2015r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019R.