Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-05-24 13:17:47

Budżet

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/32/2020 z dnia 30.01.2020r