Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-06-24 08:08:53

Budżet

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/14/2021 z dnia 08.12.2021 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2020-2030