Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-06-22 23:49:13

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

OŚRODEK KULTURY W GRODZISKU DOLNYM
37 – 306 GRODZISKO DOLNE 332
tel. (0-17) 243 61 41 fax. (0-17) 240 36 06
E-Mail: gok_grodz@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.kultura.grodziskodolne.pl
Dyrektor: Katarzyna Mach - Wawrzaszek
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00

Ośrodek Kultury istnieje od 1974 roku.
Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, w tym:
a) kultywowanie i propagowanie lokalnych zwyczajów, obrzędów, muzyki ludowej,
b) dokumentacja obrzędów, zwyczajów, przedmiotów kultury materialnej i działalności kulturalnej,
c) opieka nad twórcami ludowymi,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
a) prowadzenie pracy zespołów, kół i klubów zainteresowań,
b) tworzenie warunków do działania stowarzyszeń, fundacji społeczno-kultu-ralnych i innych podmiotów w zakresie upowszechniania i prowadzenia działalności kulturalnej,
5) zadania przekazane gminie w zakresie ochrony dóbr kultury,
6) propagowanie, organizacja rekreacji, turystyki, sportu masowego,
7) organizacja zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych,
8) zadania z zakresu sportu gminnego i szkolnego.


Autor: Ośrodek Kultury
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Joniec
Data publikacji: 2015-12-07
Wyświetl historię zmian