Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2024-07-21 02:09:24

Komisje Rady

Komisje stałe Rady Gminy w kadencji 2024-2029

Skład Komisji Rewizyjnej: 

 1. Sigda Andrzej – Przewodniczący
 2. Maj Marek – Członek
 3. Klimek Lucyna – Członek
 4. Papak Zbigniew – Członek
 5. Konieczny Andrzej – Członek
 6. Rydzik Stanisław – Członek
 7. Majkut Mirosław – Członek

Skład Komisji Budżetów i Finansów:

 1. Klimek Lucyna – Przewodnicząca
 2. Gdański Jerzy – Członek
 3. Sigda Andrzej – Członek
 4. Wnęk Agnieszka – Członek
 5. Żak Małgorzata – Członek
 6. Rydzik Stanisław – Członek
 7. Kot Krystian – Członek
 8. Kryla Stanisław – Członek

Skład Komisji Spraw Społecznych:

 1. Maj Marek – Przewodniczący
 2. Majkut Mirosław – Członek
 3. Konieczny Andrzej – Członek
 4. Burda Krzysztof – Członek
 5. Matuszek Kazimierz – Członek
 6. Sigda Jan – Członek
 7. Papak Zbigniew – Członek

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Burda Krzysztof – Przewodniczący
 2. Kryla Stanisław – Członek
 3. Żak Małgorzata – Członek
 4. Wnęk Agnieszka – Członek
 5. Kot Krystian – Członek
Autor: Biuro Rady
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Joniec
Data publikacji: 2024-06-20
Wyświetl historię zmian