bip.grodziskodolne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grodziskodolne.pl
Ochrona Środowiska strona główna 

Ochrona Środowiska

 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Danak Barbara | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:36:18.
 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne za lata 2010-2013

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2014-11-19 09:51:46.
 Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2014-11-20 13:28:14.
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE ZA ROK 2013

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 11:00:56.
 Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 08:59:34.
 Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2015-07-24 07:42:50.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Stacja bazowa telefonii cyfrowej 54613_Podlesie”.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:10:43.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,,Chowie i hodowli jesiotrów konsumpcyjnych oraz produkcji ikry na kawior w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie”

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:17:37.
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne”.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:45:28.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 – 5+030”

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Starosta Leżajski | Data wprowadzenia: 2015-12-28 10:28:48 | Data modyfikacji: 2015-12-28 14:33:29.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. – Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 – 4+338”

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Starosta Leżajski | Data wprowadzenia: 2015-12-28 10:29:36 | Data modyfikacji: 2015-12-28 14:33:46.
 Obwieszczenie informujące o przesłaniu odwołania od decyzji umarzającej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Stacja bazowa telefonii cyfrowej 54613_Podlesie”.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:42:25 | Data modyfikacji: 2015-12-28 14:33:46.

Zobacz:
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:42:25
Autor: Ochrona Środowiska
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grodziskodolne.pl