Trwa rekrutacja do projektu "Aktywnie ku zmianie"


 

Firma NEXORIS Sp. z o.o. rozpoczęła rekrutację osób z niepełnosprawnościami do projektu „Aktywnie ku zmianie”, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób z tej grupy z województwa podkarpackiego.

Projekt jest skierowany do 140 osób:

  • Posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Niepracujących osób w wieku powyżej 18 roku życia i więcej
  • Zamieszkujących woj. podkarpackie

Projekt zakłada realizację wsparcia które ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej. Każdy uczestnik projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

Projekt zakłada realizację zadań:

  • Wsparcie doradcze poprzez opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnego zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu 
  • Pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu
  • Pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje / kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia. Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej
  • Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 604 378 857 lub mail: aktywniekuzmianie@gmail.com. Warto również dowiedzieć się więcej na stronie internetowej: aktywniekuzmianie.pl