Sprawozdanie z konsultacji społecznych


Konsultacje społeczne 

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grodzisko Dolne na lata 2021 - 2030 oraz Programu Rozowju Gminy Grodzisko Dolne na lata 2021 - 2027.