Informacje dla osób niesłyszących


Urząd Gminy Grodzisko Dolne realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez pomoc tłumacza języka migowego lub osobę przybraną, tzn. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy.

Osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243), by skorzystać z tej usługi jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania wskazując wybraną metodę komunikowania.

Zgłoszenie to, powinno być dokonane co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub e-mailem:

tel. 17 24 28 265
e-mail:
urzad@grodziskodolne.pl

Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona otrzyma zawiadomienie wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczony zostanie możliwy termin realizacji świadczenia lub inna forma realizacji przysługujących uprawnień.

  • Data aktualizacji: 2023-12-06 10:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 656 637