Zapytanie dotyczące oferty cenowej na sprawowanie opieki lekarskiej w roku 2020 nad pracownikami Urzędu Gminy Grodzisko Dolne zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 1175 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy


  • Data aktualizacji: 2024-07-19 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 110 103