Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu "PROJEKTU ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GRODZISKO DOLNE NA LATA 2015-2029 - AKTUALIZACJA"


  • Data aktualizacji: 2024-06-21 13:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 039 015