Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Grodzisko Dolne jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=408766


Informacje do dnia 31.12.2015r.

Obwieszczenie informujące strony postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Wykonanie i eksploatacja studni S-3a i S-5a (zastępczych) w obrębie działek nr 2220 i 1884 w miejscowości Grodzisko Górne, obejmująca wykonanie studni i ich zabudowy (uzbrojenia w urządzenia służące do poboru wody i jej opomiarowania) w ramach projektowanej modernizacji ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego Gminy Grodzisko Dolne


  • Data aktualizacji: 2024-06-21 13:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 039 087