Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Grodzisko Dolne jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=408766


Informacje do dnia 31.12.2015r.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna (gr. Pow.) - Grodzisko Dolne - Giedlarowa w km 2+329 - 6+800 od granicy powiatów (przeworskiego/leżajskiego) do skrzyżowania z drogą 1270R".


  • Data aktualizacji: 2024-05-22 07:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 986 396