Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego) w 2020 roku sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz.U.2019.869 )


  • Data aktualizacji: 2024-06-21 13:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 038 972