rok 2020


Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne


  • Data aktualizacji: 2024-07-19 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 110 073