Biuro Rady Gminy


Biuro Rady Gminy Grodzisko Dolne

Urząd Gminy Grodzisko Dolne

37-306 Grodzisko Dolne 125a

Pokój nr 11, tel. 17 242 82 65 wew. 211

Osoba prowadząca Biuro Rady - Barbara Majkut

W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w każdy czwartek w godzinach: 15:30 - 16:30 w biurze Rady Gminy.

Zadania Biura Rady Gminy obejmują m. in.:

 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 • przekazywanie – za pośrednictwem sekretariatu – korespondencji do i od Rady Gminy, jej komisji oraz radnych,
 • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy i jej komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady Gminy, jej komisji oraz zebrań wiejskich,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń komisji oraz zebrań, spotkań i narad organizowanych przez Wójta,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady Gminy i komisji Rady Gminy,
 • przekazywanie do publikowania uchwał Rady Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz uchwał i wniosków z zebrań wiejskich,
 • organizowanie szkoleń radnych
 • Data aktualizacji: 2024-06-14 13:04
 • |
 • Licznik odwiedzin: 15 027 234