SołectwaSołectwo Chodaczów

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105535/Uchwa%C5%82a-XXXI_264_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Chodaczów od nr 1 do nr 138
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Andrzej Boroń,
  2. Józef Majkut,
  3. Mariusz Wojtyna,
  4. Elżbieta Gondek,
  5. Halina Grabowiec
 • Sołtys:
  • Wojtyna Stanisław, Chodaczów 91, tel: 17 243 53 14

Sołectwo Grodzisko

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105525/Uchwa%C5%82a-XXXI_263_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Grodzisko Dolne nr 208
  • Grodzisko Dolne od nr 214 do nr 408
  • Grodzisko Górne od nr 2 do nr 59
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Jan Chmura
  2. Sławomir Żak
  3. Jan Leja
 • Sołtys:
  • Mazurek Tadeusz, Grodzisko Dolne 358, tel. 17 243 60 02

Sołectwo Grodzisko Dolne

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105487/Uchwa%C5%82a-XXXI_259_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Grodzisko Dolne od nr 1 do nr 207
  • Grodzisko Dolne od nr 209 do nr 213
  • Grodzisko Dolne od nr 409 do nr 801
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Kosior Janusz
  2. Nowak-Pelc Ewa
  3. Grzywna Stanisław
  4. Maj Andrzej
 • Sołtys:
  • Moszkowicz Monika, Grodzisko Dolne, tel. 721 505 317

Sołectwo Grodzisko Górne

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105495/Uchwa%C5%82a-XXXI_260_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Grodzisko Górne od nr 59a do nr 503b
  • Grodzisko Górne od nr 526 do nr 538
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Stanisław Czerwonka
  2. Marcin Burek
  3. Stanisław Kulpa
  4. Dariusz Kulpa
  5. Robert Czerwonka
 • Sołtys:
  • Ślanda Monika, Grodzisko Górne 406, tel. 17 243 60 94

Sołectwo Grodzisko Nowe

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105504/Uchwa%C5%82a-XXXI_261_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Grodzisko Nowe od nr 1 do nr 392
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Genowefa Czerwonka
  2. Teresa Rydzik
  3. Teresa Turek
  4. Maria Moszkowicz
  5. Elżbieta Danak
 • Sołtys:
  • Bielecki Jan, Grodzisko Nowe 287, tel. 17 242 94 25

Sołectwo Grodzisko Podlesie

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105573/Uchwa%C5%82a-XXXI_268_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Podlesie od nr 1 do nr 108
  • Grodzisko Górne od nr 504 do nr 525A
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Socha Henryk
  2. Miś Zbigniew
  3. Lasek Józef
  4. Bożek Czesława
  5. Miś Krystyna
 • Sołtys:
  • Czech Marzena, Podlesie 89, tel. 17 243 77 83

Sołectwo Laszczyny

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105544/Uchwa%C5%82a-XXXI_265_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Laszczyny od nr 1 do nr 134
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Trojnar Waldemar
  2. Pelc Mateusz
  3. Krupa Ewa
 • Sołtys:
  • Lizak Dariusz, Laszczyny 116, tel. 606 175 429

Sołectwo Opaleniska

Statut sołectwa:  https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105554/Uchwa%C5%82a-XXXI_266_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Opaleniska od nr 1 do nr 91
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Krzyżak Adam
  2. Miś Andrzej
  3. Buszta Paweł
  4. Baj Stanisław
  5. Leja Stanisław
 • Sołtys:
  • Wacnik Stefan, Opaleniska 67, tel. 17 243 77 06

Sołectwo Wólka Grodziska

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105514/Uchwa%C5%82a-XXXI_262_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Wólka Grodziska od nr 1 do nr 208
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Sławomir Urban
  2. Stanisław Baran
  3. Lesław Miś
  4. Agnieszka Grzywna
  5. Zofia Majkut
 • Sołtys:
  • Dąbek Krzysztof, Wólka Grodziska 126, tel.17 243 61 92

Sołectwo Zmysłówka

Statut sołectwa: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/105563/Uchwa%C5%82a-XXXI_267_2013

 • Obszar terytorialny:
  • Zmysłówka od nr 1 do nr 139
 • Skład Rady Sołeckiej:
  1. Krzysztof Burda
  2. Czesław Dąbek
  3. Józef Polit
  4. Wiesław Nicpoń
  5. Marcin Fleszar
 • Sołtys:
  • Bechta Kazimierz, Zmysłówka 69, tel. 17 243 73 41

 • Data aktualizacji: 2024-05-22 07:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 986 360