Zespół d/s Oświaty w Grodzisku Dolnym


Adres: 37-306 Grodzisko Dolne 125a

tel. (017) 242 82 65 wew. 131

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Dyrektor: Barbara Szczęch

Zespół prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne oraz organizuje dowożenie do szkół.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych oraz remontów bieżących szkół,
 • obsługa finansowo-księgowa szkół i przedszkoli, organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych, - opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych, 
 • opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty i wychowania, - tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w szkołach i przedszkolach objętych obsługą Zespołu,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ogłaszaniem i przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów szkół,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół,
 • dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie Zespołu, - wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy związanych z działalnością szkół i przedszkoli. Zespół prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych szkół.
 • Data aktualizacji: 2024-06-21 13:02
 • |
 • Licznik odwiedzin: 15 039 061