Konkurs "Na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu"


 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje o ogłoszeniu konkursu na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego do 30 listopada 2020 r.

Pięć najlepszych gmin z każdego województwa, które zgłoszą się do udziału w konkursie, otrzyma następujące nagrody:

  • Za zajęcie I miejsca – 5 komputerów all-in-on, 2 urządzenia wielofunkcyjne,
  • Za zajęcie II miejsca – 3 komputery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  • Za zajęcie III miejsca – 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 3 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  • Za zajęcie IV miejsca – 7 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  • Za zajęcie V miejsca – 6 tabletów, 1 urządzenie wielofuncyjne.

Dodatkowo w każdym województwie będą mogły zostać przyznane nagrody specjalne Prezesa GUS. Nagroda przeznaczona jest dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z Urzędem Statystycznym, gdzie brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania PSR 2020.

Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 7 tabletów i 1 urządzenia wielofunkcyjnego.

Informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie https://spisrolny.gov.pl/konkursy