O co zostaniesz zapytany w spisie rolnym?


 

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.
Zachęcamy do poświęcenia chwili czasu na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu. Są to pytania o:

 1. Użytkowanie gruntów
 2. Powierzchnię zasiewów
 3. Zwierzęta gospodarskie
 4. Nawożenie
 5. Ochrona roślin
 6. Budynki gospodarskie
 7. Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
 8. Działalność gospodarcza
 9. Struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego
 10. Aktywność ekonomiczna
 11. Chów i hodowla ryb

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Szczegółowy opis poszczególnych działów:https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec/o-spisie,  https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl