500 plus


 

Osoby chcące  skorzystać ze świadczenia wychowawczego w okresie rozliczeniowym trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 roku muszą złożyć wniosek w sierpniu 2017 roku - wtedy świadczenie za październik 2017 r. otrzymają jeszcze w październiku. Natomiast te osoby, które złożą wniosek we wrześniu i październiku 2017 roku, nie stracą prawa do świadczenia za październik ale otrzymają je później - do 30 listopada 2017 roku.

Zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego (okres świadczeniowy).

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wnioski o w/w świadczenia można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym lub w formie elektronicznej za pomocą ePUAP, PUE ZUS przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub za pomocą bankowości elektronicznej.

W przypadku wątpliwości można uzyskać wszelkie informacje również telefonicznie – 17 2429134.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że wniosek na powyższe świadczenie w wersji papierowej i elektronicznej dostępny będą najwcześniej od 1 sierpnia 2017r.

 

Zapisując się ominiesz kolejki


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków na Program „Rodzina 500+” od 01.08.2017 r. oraz na świadczenia rodzinne od 01.09.2017 r. w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na możliwość złożenia wniosku na świadczenia, wynikające z dużej liczby wnioskodawców, istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany dzień i godzinę.

Wcześniejsze zapisanie się na dogodny dla Państwa termin skróci czas oczekiwania na złożenie wniosku. Zgłoszenia można dokonać osobiście bądź telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.30, tel. 17 24 29 134.