Gazeta Grodziska 9/08


Czytaj całość (ok. 3,5 MB) 

(aby zapisać plik na swój komputer należy najechać myszką na "czytaj całość", kliGazeta Grodziska 9/2008 knąć prawym klawiszem myszki i wybrać - "Zapisz element docelowy jako...") 

Wybrane artykuły w numerze:

  1. Zabytkowe sikawki i tym razem nie zawiodły
  2. Gminne święto plonów
  3. Edukacja za unijną kasę
  4. Oddano kolejne inwestycje
  5. Grodziskie Zespoły na "Weselu Podkarpackim" w Rymanowie