Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych już otwarty


 

PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to duże udogodnienie dla mieszkańców naszej Gminy, gdzie każdy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie mógł pozostawić odpady, których nie można oddać podczas comiesięcznej zbiórki odpadów organizowanej w workach i pojemnikach.

PSZOK zapewnia przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym ramy okienne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty popiół),
 • zużyte opony pochodzące wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony,
 • szkło okienne,
 • świetlówki i termometry,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • zimne popioły,

Punkt jest czynny we wtorki od godziny 13-17 oraz w soboty w godzinach od 9-13 i obsługiwany jest przez pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

Odpady są przyjmowane nieodpłatnie po okazaniu dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Grodzisko Dolne.

Wszelkich informacji uzyskać można dzwoniąc pod numerami telefonu:

 1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  - 17 243 64 66
 2. Urzędu Gminy  - 17 242 82 65 wew. 151, 153.