Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2022


 

-  pierwszy dzień zbiórki, wszystkie miejscowości -  odpady SELEKTYWNE ( worki żółte, zielone, niebieskie),

- drugi dzień zbiórki, wszystkie miejscowości – odpady ZMIESZANE ( worki czarne i pojemniki, worki szare z popiołem)

W miesiącach od kwietnia do października nie będzie drugiej zbiórki odpadów niesegregowanych (zmieszanych)