Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źrodłach ciepła i spalania paliw do CEEB


 

1 lipca br. rozpoczął sie proces składania deklaracji o źodłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację można składać on-line lub w wersji papierowej.

Na złożenie deklaracji właściciele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego