Informacja


 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach projektu "Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach" opracowało dwie broszury. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią broszur, które dostepne są na stonie: www.gov.pl

Broszura pt. Potencjał poprawy efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach podpowiada na czym polega wykonanie audytu energetycznego, które przedsięwzięcia mają najkrótszy okres zwrotu, jakie jest zużycie energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej w MŚP oraz przedstawia rekomendowane działania służące jej poprawie.

Broszura pt. Instrumenty finansowe wspierające poprawę efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw wyjaśnia dlaczego efektywność energetyczna jest ważnym aspektem prowadzenia przedsiębiorstwa, opisuje dostępne oraz planowane na przyszłość formy wsparcia dla MŚP, które mają pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.