Informacja dla rolników utrzymujących świnie


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku informuje, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.
Należy pamiętać, że brak spełniania ww. wymogu po dniu 30 listopada 2021 r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt.

Aby pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Weterynarii dostępne są wzory dokumentów pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Wzory dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Są one dostępne również w PODR oddział w Leżajsku oraz BP ARiMR w Leżajsku
Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF, o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzanie u Powiatowego Lekarza Weterynarii przed datą 30 listopada 2021 r. lub pierwszą wysyłką świń planowaną po tej dacie.
W razie niejasności lub pytań służymy pomocą, pod nr. tel. 17 242 08 90.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku 

Lek. wet. Andrzej Wilk