Przyroda


 
 

Teren Gminy Grodzisko Dolne charakteryzuje się znacznym potencjałem przyrodniczym. Najbardziej wartościowe krajobrazowo fragmenty gminy zostały włączone do Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Najważniejszą jego częścią, jest „Rezerwat Przyrody Zmysłówka”, obejmujący zachowany fragment pierwotnego lasu mieszanego wraz z występującymi w nim jodłą, bukiem, grabem, lipą czy dębem, o wymiarach pomnikowych.

Lasy cechuje olbrzymie bogactwo fauny i flory. W runie występują gatunki roślin chronionych i rzadkich na płaskowyżu Kolbuszowskim, a faunę reprezentują m.in. sarny, zające, dziki i bobry.

Godne uwagi jest również: uroczysko "Górka", stanowiące duże skupisko modrzewia oraz długie morenowe wzgórze usypane przez wiatry, zwane "Wałami Chmielnickiego” ze wzniesieniem Księża Góra (216 m n.p.m).

Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym krajobraz są liczne zagłębienia polodowcowe, tworzące charakterystyczne oczka wodne. Największym z nich jest zbiornik wodny „Czyste”, stanowiący doskonałe miejsce do wędkowania i wypoczynku.