Infrastruktura


 
 

Na terenie gminy Grodzisko Dolne znajduje się blisko 50 km dróg powiatowych zapewniających dojazd i komunikację do wszystkich miejscowości gminy. Drogi te są drogami w większości asfaltowymi o dobrej nawierzchni, bez dziur i przełomów.

W ostatniej dekadzie – drogi powiatowe były sukcesywnie remontowane przy dużym współudziale finansowym miejscowego samorządu jak również środków unijnych. Tym sposobem współfinansowania udało się w znaczący sposób poprawić stan dróg na terenie gminy, są jednak odcinki, które w dalszym ciągu wymagają pilnego remontu i odnowy nawierzchni. Przy głównych drogach powiatowych zostały wybudowane chodniki. W chwili obecnej na terenie gminy znajduje się blisko 13 km chodników. Zostały one wybudowane ze środków samorządu gminnego, natomiast niektóre odcinki przy współudziale środków unijnych.  Ponadto na terenie gminy znajduje się również gęsta sieć dróg gminnych i dróg lokalnych. Drogi gminne klasy ” L „ i „ D „ są drogami wykonanymi w technologii asfaltowej. Łączna długość tych dróg na terenie gminy Grodzisko Dolne wynosi blisko 32 km. Najważniejsze drogi gminne tej kategorii, takie jak na przykład: droga Bartnicza, Mokrzanka, Na Marcinka, Szkolna, Na Budy, Na Góry, w ostatnich latach zostały kompleksowo wyremontowane. Uzyskały one nową nawierzchnię asfaltową, zostały poprawione rowy przydrożne oraz umocniono pobocza drogi. Remonty tych i innych dróg gminnych w większości zostały sfinansowane ze środków samorządu gminnego przy udziale środków unijnych jak również budżetu Państwa. Pozostał drogi gminne – to drogi dojazdowe do gospodarstw i gruntów rolnych. Są to drogi głownie gruntowe – bardzo często utwardzone kamienieniem.

Przy głównych drogach powiatowych zostały wybudowane chodniki. W chwili obecnej na terenie gminy znajduje się blisko 13 km chodników. Wybudowano je ze środków samorządu gminnego, natomiast niektóre odcinki przy współudziale środków unijnych.