Rada Gminy


 

Skład Rady Gminy Grodzisko Dolne w kadencji 2018-2023: 

 • Matuszek Kazimierz - Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne
 • Nicpoń Józef - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne
 • Gdański Andrzej
 • Gdański Jerzy
 • Grabowiec Danuta
 • Grzywna Andrzej
 • Konieczny Zbigniew
 • Kryla Stanisław
 • Kulpa Stanisław
 • Miś Dorota
 • Miś Mariusz
 • Sigda Andrzej
 • RóżyckiSylwester
 • Trojnar Alicja
 • Urban Wojciech

Komisje Stałe Rady Gminy

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Różycki Sylwester – Przewodniczący
 • Gdański Jerzy – Członek
 • Grabowiec Danuta - Członek
 • Grzywna Andrzej - Członek
 • Kryla Stanisław – Członek
 • Kulpa Stanisław - Członek
 • Miś Mariusz - Członek

Skład Komisji Budżetu i Finansów:

 • Trojnar Alicja – Przewodniczący
 • Gdański Jerzy – Członek
 • Grabowiec Danuta - Członek
 • Grzywna Andrzej – Członek
 • Konieczny Zbigniew - Członek
 • Kryla Stanisław – Członek
 • Matuszek Kazimierz - Członek
 • Różycki Sylwester - Członek
 • Sigda Andrzej - Członek

Skład Komisji Spraw Społecznych:

 • Miś Dorota – Przewodniczący
 • Gdański Andrzej – Członek
 • Grabowiec Danuta - Członek
 • Kulpa Stanisław - Członek
 • Miś Mariusz - Członek
 • Nicpoń Józef - Członek
 • Urban Wojciech - Członek

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Konieczny Zbigniew – Przewodniczący
 • Miś Dorota – Członek
 • Sigda Andrzej - Członek
 • Trojnar Alicja - Członek
 • Urban Wojciech - Członek