Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-09-20 02:57:48

Wszystkie aktualności

Ogólne informacje o Programie "Moja Woda"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).

Wszelkie informacje zamieszczane są na Portalu Beneficjenta. Prosimy, aby Państwo korzystali z tej formy pozyskiwania informacji na temat Programu „Moja Woda”.

W przypadku kwestii trudnych, budzących wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z następującymi osobami w godzinach:

  1.   8.00 - 10.00 Katarzyna Karnas - tel. 17 853 63 61, wew. 136, katarzyna.karnas@wfosigw.rzeszow.pl
  2. 10.00 - 12.00 Anna Madera-Piech - tel. 17 853 63 61, wew. 124, anna.madera@wfosigw.rzeszow.pl
  3. 12.00 - 14.00 Magdalena Chmaj-Worosz - tel. 17 853 63 61, wew. 121, magdalena.chmaj@wfosigw.rzeszow.pl
  4. 14.00 - 15.30 Przemysław Belczyk - tel. 17 853 63 61, wew. 128, przemyslaw.belczyk@wfosigw.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024” i są dostępne tutaj: Wymagana dokumentacja.