Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-10-31 03:06:20

Wszystkie aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji

Na terenie Powiatu działają przez cały 2020r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z którego część prowadzi Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”). Nowością od tego roku jest dodatkowa możliwość korzystania z nieodpłatnej mediacji.

Pomoc jest dostępna dla każdej osoby, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (bez obowiązku dokumentowania dochodów).

Zgodnie z wymogiem ustawowym na wizytę w punkcie należy się wcześniej zarejestrować za pośrednictwem wskazanego w załączonych materiałach nr telefonu lub adresu email (prowadzonych przez Powiat).

W okresie pandemii świadczenia dla klientów są realizowane zdalnie, za pomocą środków komunikacji na odległość, zaś stosowne oświadczenie klient może złożyć elektronicznie lub ustnie, kontaktując się telefonicznie lub mailowo z urzędem.

Pomoc jest świadczona bezpłatnie. W przypadku pytań można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod nr tel. 18 44 11 994, e-mail: pomoc-prawna@sc.org.pl