Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-11-26 11:03:46

Wszystkie aktualności

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 27 lutego 2020r. tj. w czwartek o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym odbędzie XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2020,

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2020,                                 

3) w sprawie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grodzisko Dolne na 2020 rok na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 – 3+305 w m. Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka”,

4) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz określenia sezonu kąpielowego dla kąpieliska.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski. 6. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia komisji Rady Gminy odbędą się w dniu 24 lutego 2020r. tj. poniedziałek  godz. 16.00 w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym. Tematem posiedzeń będzie zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XVII sesji Rady Gminy.