Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-10-31 02:31:18

Wszystkie aktualności

Drogi ze wsparciem środków z Funduszu Dróg Samorządowych

16 września Starosta Leżajski Marek Śliż odebrał z rąk wojewody podkarpackiego promesę na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przyznanej dotacji to ponad 17 mln zł.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego w powiecie leżajskim przebudowane zostaną cztery drogi powiatowe, w tym jedna droga nr 1267R, znajdująca się na terenie Gminy Grodzisko Dolne, relacji Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie.

Kosztorysowa wartość drogi to ponad 9,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 50% wartości inwestycji. Pozostałą brakującą kwotę dokładają z własnych środków Powiat Leżajski i Gmina Grodzisko Dolne.

Wyżej wymienione zadanie będzie realizowane na odcinku 3,3 kilometra drogi i polegać będzie na wymianie nawierzchni drogi, budowie chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowie dwóch obiektów mostowych.

Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, możliwe że pierwsze prace w terenie ruszą jeszcze w tym roku. Inwestorem zadania jest Powiat Leżajski.