Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-12-06 07:13:48

Wszystkie aktualności

Rusza modernizacja drogi "Telefonicznej"

Już w niedługim czasie ruszą roboty przy modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne w km 0+335 – 1+325 w miejscowości Zmysłówka tzw. „droga telefoniczna”.

W ogłoszonym przez powiat leżajski postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło 4 oferty , a najkorzystniejszą na kwotę 1 137 389,24 zł brutto złożyło Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Rudna Mała 47B, MOLTER  Zakład Usług Transportowo Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum Rudna Mała 47B.

Po sprawdzeniu złożonych ofert nastąpi wyłonienie Wykonawcy. W ramach realizacji tego projektu, droga powiatowa uzyska na modernizowanym odcinku nową nawierzchnię asfaltową i pobocza oraz  zostaną udrożnione rowy przydrożne. Kolejny odcinek drogi powiatowej na terenie gminy Grodzisko Dolne zostanie zmodernizowany i mieszkańcy gminy a w szczególności mieszkańcy Zmysłówki , Podlesia i Opalenisk uzyskają bardzo ważne połączenie z innymi miejscowościami gminy pozwalające na bezpieczną i szybka komunikację.

Zadanie zostanie w 80% sfinansowane z budżetu wojewody – środki powodziowe oraz solidarnie w 10 % z budżetu gminy Grodzisko Dolne i 10% z budżetu powiatu leżajskiego .

Planowany termin zakończenia zadania został określony na połowę grudnia 2018r.