Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-11-26 11:39:20

Wszystkie aktualności

Bezpłatne wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe

Informujemy o możliwości skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe.

Do projektu przyjmowani są kobiety i mężczyzni :

 • W wielu 15-29 lat;
 • zamieszkujące województwo podkarpackie;
 • posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych

Uczestnikom projektu zapewnione są:

 • 4 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe
 • szkolenia kwalifikacyjne ze stypendium szkoleniowym,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: 507 867 909,
 • mailowy: start@lex-specialis.com.pl,
 • bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku
  w godzinach 08.00-16.00