Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-10-31 02:47:04

Wszystkie aktualności

"Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym"

Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn.  „Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym”, w którym oferuje szkolenia kwalifikacyjne w obszarze TIK tj.

– Szkolenie z umiejętności komputerowych zakończone egzaminem ECDL: koszt- 234,60 zł,

– Szkolenie Inventor Autodesk: koszt -386,35 zł, – Szkolenie AutoCAD: koszt - 386,35 zł.

Projekt skierowany jest  do osób w wieku powyżej 25 lat, które:

- uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,

- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,

- nie prowadzą działalności gospodarczej,

- nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.

Preferencje dla:

– osób w wieku powyżej 50 lat,

– osób z wykształceniem co najwyżej średnim, – osób nieaktywnych zawodowo, – osób z niepełnosprawnością, – kobiet, – rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, – osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Biuro projektu:

35-032 Rzeszów

  1. Plac Śreniawitów 9/1

tel.17 740 22 25/ 691182539

www.cras.org.pl