Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2021-10-16 22:51:37

Ogłoszenia różne

Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze obrębu Grodzisko Dolne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Joniec
Data publikacji: 2021-08-18
Wyświetl historię zmian