Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-12-06 06:09:53

Konkursy i zlecenia

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Zmysłówce - 16.07.2019r.

Autor: KGW Zmysłówka
Data wytworzenia informacji: 2019-07-16
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2019-07-16
Wyświetl historię zmian