Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-02-19 19:52:50

Konkursy i zlecenia

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Nowe

Autor: OSP Grodzisko Nowe
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2018-01-03
Wyświetl historię zmian