Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-11-25 17:53:58

rok 2017

Zarządzenie nr 78/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Autor: Jacek Chmura - Wójt Gminy
Data wytworzenia informacji: 2017-10-31
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2017-11-03
Wyświetl historię zmian