Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-11-27 12:37:27

rok 2017

Zarządzenie nr 32/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 maja 2017r. w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. realizacji projektu ?Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ? 2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2.Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Autor: Jacek Chmura - Wójt Gminy
Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2017-06-27
Wyświetl historię zmian