Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-07-13 19:12:18

rok 2016

Zarządzenie nr 7/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Autor: Jacek Chmura - Wójt Gminy
Data wytworzenia informacji: 2016-02-03
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2016-02-23
Wyświetl historię zmian