Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2023-06-10 06:04:37

Budżet

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/98/2023 z dnia 19.01.2023 w sprawie prawidłowości planowwanej kwoty długu określonej w WPF 2023-2036